Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Verplicht onderhoud van verwarmingsinstallaties, nu voor alle brandstoffen.

Elke gas- en stookolieketel, met een vermogen groter of gelijk aan 20kW moet nu periodiek onderhouden worden.

Dit onderhoud bestaat uit het reinigen van de schoorsteen en de ketel met een controle van de brander en de rookgassen.

Installatie op stookolie moeten jaarlijks onderhouden worden, een gasinstallatie om de twee jaar om een optimale werking te verzekeren.

Deze kleine investering verlaagt uw verbruik en verlengt de levensduur van uw ketel en brander.

Na elke onderhoudsbeurt krijg je een reinigingsattest en een verbrandingsattest.