Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De EPB-regel is in Vlaanderen zo streng (een woning moet in Vlaanderen voldoende geïsoleerd en luchtdicht zijn) dat men uiteindelijk wel moet ventileren.

Voor de mechanische ventilatie zijn verschillende ventilatiesystemen beschikbaar. J.E.StorkAir heeft oplossingen voor Systeem C en Systeem D.


Mechanische afvoerventilatie ( Systeem C)

° Toevoer : regelbare roosters in ramen of muren.

° Afvoer : een ventilator zuigt de lucht in de natte ruimtes af via kanalen.

Mechanische afvoer- en toevoerventilatie ( Systeem D )

° Toevoer : een ventilator stuurt de lucht langs kanalen in de leefruimtes

° Afvoer : een ventilator zuigt de lucht in de vochtige ruimtes af via kanalen

Dit systeem D wordt ook wel balansventilatie genoemd.

--> Kiest u voor een ventilatiesysteem volgens systeem D met warmterecuperatie, dan heeft u als voordelen een optimale aan- en afvoer, geen tochthinder, geen geluidshinder door geopende ramen, geen warmteverlies en dus energiebesparend.

--> De producten van J.E. StorkAir voldoen aan de wettelijke normen en geven recht op premies.